Tämä on Tietosuojalain (1050/2018) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Luotu 16.5.2018, viimeksi päivitetty 10.12.2019.

Rekisterinpitäjä

Luova Toimisto Särmä Oy
Kaarlenkatu 15 C 89
00530 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sonia Junttila
sonia@särmä.com
0453315759

Rekisterin nimi

Luova Toimisto Särmä Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Markkinointi omille asiakkaille
 • Analysointi, tilastointi ja palvelun kehittäminen

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Yrityksen nimi
 • Laskutustiedot
 • Evästeiden avulla tilastoidut, anonymisoidut tekniset tiedot, kuten selain ja selainversio, IP-osoite, selatut sivut ja vierailun kesto

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot, myös sivustolla oleva yhteydenottolomake
 • Yleisesti saatavilla olevat internetlähteet
 • Google Analytics -evästeet

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luova Toimisto Särmä Oy ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sivustolla on käytössä Google Analytics –evästeitä, joiden keräämä tieto talletetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja Googlen yksityisyydensuojakäytännöstä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa. Googlen keräämää käyttäjätietoa säilytetään 50 kuukautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin on vain rekisterinpitäjällä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Henkilötietoihin voidaan tehdä tarpeellisia muutoksia ja virheelliset tai vanhentuneet tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja päivitystä kirjallisena ja allekirjoitettuna pyyntönä ottamalla yhteyttä tässä selosteessa nimettyyn yhteyshenkilöön.

Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen asetuksissaan.