Suomen maailman­perintö­kohteet

Särmä on tehnyt Suomen seitsemää virallista Unescon maailmanperintökohdetta esittelevan kotisivun, siihen lisätyn Maailmanperintokasvatus-osion ja Maailmanperintökohteet Suomessa -esitteen. Alusta alkaen oli selvää että valokuvat kyseisistä valovoimaisista ja kiehtovista kohteista olisivat niin netissä kuin sen ulkopuolellakin tärkeintä sisältöä kirjallisten kuvausten lisäksi.

Verkkosivusto

Kotisivuston toteutuksessa muita tärkeitä funktioita oli mm. helppokäyttöisyys, sivuston kolmikielisyy sekä Maanmittauslaitoksen kotimaisten Paikkatietoikkuna-palvelun tarjoamien upotettavien karttojen käyttö.

Suomen maailmanperintökohteiden sivuston kohdesivu

Vuotta myöhemmin sivusto laajennettiin uudella Maailmanperintökasvatus-osiolla, jonne kerätään materiaalia maailmanperintökohteista kiinnostuneita opettajia ja heidän oppilaitaan varten. Materiaalia voi selata maailmanperintökohteittain tai oppiaineittain.

Kuvakaappaus maailmanperintökasvatus-osiosta sivustolla.

Kasvatus-osio haluttiin toteuttaa muusta sivustosta hiukan erottuvalla ilmeellä, joka ottaa huomioon käyttäjäkuntansa nuoremman iän, mutta istuu väreiltään sivuston kokonaisilmeeseen. Uutta osiota kuvittamaan ja ryhdittämään luotiin 14 ikonia vastaamaan jokaista maailmanperintökohdetta ja oppiainetta.


Maailmanperintökohteet Suomessa -esite

Lisäksi Särmä toteutti Suomen maailmanperintökohteitä ja -tietoutta esittelevän esitteen, joka toteutettiin viidellä eri kielellä. Lataa suomenkielinen esite täältä.

Katso lisää esimerkkejä web- ja graafisesta suunnitelusta portfoliosta.