Sosiaalisen median analyysi

Vuonna 2020 valmistunut tapaustutkimus suomalaisen Twitter-keskustelun muutoksista Yhdysvaltain demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaan esivaalien aikaan. Tutkimuksessa kerättiin dataa kahden viikon ajalta ja analysoitiin sitä sekä tilastollisin että laadullisin menetelmin. Analyysi toteutettiin osana Aalto yliopiston Social Media Analytics -kurssia.

Lue: Analysis of the Finnish Twitter conversation surrounding Bernie Sanders’ Nevada victory in the 2020 Democratic Party presidential primaries