Sosiaalisen median analyysi

Vuonna 2020 valmistunut tapaustutkimus suomalaisen Twitter-keskustelun muutoksista Yhdysvaltain demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaan esivaalien aikaan. Tutkimuksessa kerättiin dataa kahden viikon ajalta ja analysoitiin sitä sekä tilastollisin että laadullisin menetelmin. Analyysi toteutettiin osana Aalto yliopiston Social Media Analytics -kurssia. Lue: Analysis of the Finnish Twitter conversation surrounding Bernie Sanders’ Nevada victory in the 2020 Democratic Party presidential primaries

Sevende Aromas

Särmä on tuottanut aistimarkkinointia tekevälle yritykselle kuvaa, copyja ja videoita moneen eri markkinointi­kanavaan.