Sosiaalisen median analyysi

Vuonna 2020 valmistunut tapaustutkimus suomalaisen Twitter-keskustelun muutoksista Yhdysvaltain demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaan esivaalien aikaan. Tutkimuksessa kerättiin dataa kahden viikon ajalta ja analysoitiin sitä sekä tilastollisin että laadullisin menetelmin. Analyysi toteutettiin osana Aalto yliopiston Social Media Analytics -kurssia. Lue: Analysis of the Finnish Twitter conversation surrounding Bernie Sanders’ Nevada victory in the 2020 Democratic Party presidential primaries

Eleanor of Aquitaine – Queen of Two Kingdoms

Eleanor was one of the most notable women of medieval Europe. Often viewed through the prism of all the kings in her life – her husbands and sons – she saw, did and accomplished a lot in her own right.

Sevende Aromas

Särmä on tuottanut aistimarkkinointia tekevälle yritykselle kuvaa, copyja ja videoita moneen eri markkinointi­kanavaan.

ProHow

ProHow ry:n uusi sivusto luotiin Wordpress-alustalle, joka mahdollistaa vaivattomasti yhdistyksen jäsenten oman blogikirjoittelun.